HVAD ER MATCHRACE?

Matchrace går i sin enkelthed ud på, at kun to både konkurrerer mod hinanden på en simpel kapsejladsbane, der er placeret meget tæt på land. Dette gør sejladsen mere medie- og tilskuervenlig. Matchrace sejles altid på en kort bane så man undgår, at afstanden mellem de to både bliver så stor, at spændingen går af sejladsen. Matchrace skal være sjovt for både tilskuerne og sejlerne. Sejltiden for en match er ca. 25 min.

Matchrace er en duel, hvor kapsejladsreglerne bliver brugt aktivt mod den anden båd. Det gælder om at få modstanderen til at overtræde kapsejladsreglerne, således at de får en straf. Denne straf skal i løbet af sejladsen enten tages ved at dreje båden 270 grader om sig selv eller ved at blive udlignet med en ny straf. Matchrace dømmes direkte på vandet af "umpire" (dommere), der følger sejladserne tæt.

For besætningen betyder det, at sejladsen bliver mere intens og koncentrationen hele tiden skal være i top. Bådene bliver sejlet meget aggresivt og kræver derfor, at besætningen er i god fysisk form. I løbet af en dag sejler et hold ofte 6-10 sejladser.

Matchrace sejles i forskellige både med alt fra 4-6 besætnings- medlemmer. Bådene ejes af den arrangerende klub og eneste krav til klubben er, at bådende er fuldstændig ens. For sejlerne betyder dette at man konstant skal omstille sig til forskellige bådtyper, som skal sejles forskelligt. Fordelen er dog at vi er "taske-sejlere" og ikke skal bekymre os om bådtransport. For den nye OL disciplin er det bestemt, at bådtypen er Elliott 6m, som er en jolleagtig kølbåd. Båden stiller store krav til fysikken, og vi skal her kun være tre personer om bord.
Valid XHTML 1.0